Daňový kalendář pro rok 2015

Leden


pátek 9. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20. ledna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 26. ledna

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
 • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

Únor


pondělí 2. února

biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2014

pondělí 9. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. února

daň z příjmů

 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

pátek 20. února

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 24. února

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. února

spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden
 • souhrnné hlášení za leden
 • výpis z evidence za leden

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015

Březen


pondělí 2. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2014

čtvrtek 12. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. března

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň
 • podání oznámení platebního zprostředkovatele

pátek 20. března

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 25. března

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor
 • souhrnné hlášení za únor
 • výpis z evidence za únor

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015

pátek 27. března

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 31. března

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015

Duben


středa 1. dubna

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

pojistné

 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014

čtvrtek 9. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. dubna

daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015

pondělí 20. dubna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015

pátek 24. dubna

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. dubna

spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
 • výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015

čtvrtek 30. dubna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015

Květen


pondělí 11. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. května

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25. května

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben
 • souhrnné hlášení za duben
 • výpis z evidence za duben

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015

Červen


pondělí 1. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015

daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

úterý 9. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. června

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 22. června

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 24. června

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. června

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za květen
 • souhrnné hlášení za květen
 • výpis z evidence za květen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015

úterý 30. června

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015

Červenec


středa 1. července

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pojistné

 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

pátek 10. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. července

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015

pondělí 20. července

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015

pondělí 27. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015

pátek 31. července

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015

Srpen


pondělí 10. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. srpna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)

úterý 25. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za červenec
 • souhrnné hlášení za červenec
 • výpis z evidence za červenec

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015

pondělí 31. srpna

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Září


středa 9. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. září

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pondělí 21. září

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

čtvrtek 24. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. září

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za srpen
 • souhrnné hlášení za srpen
 • výpis z evidence za srpen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015

středa 30. září

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015

Říjen


pondělí 12. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. října

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015

úterý 20. října

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných podobných her

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015

pondělí 26. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015

Listopad


pondělí 2. listopadu

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015

pondělí 9. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20. listopadu

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 25. listopadu

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za říjen
 • souhrnné hlášení za říjen
 • výpis z evidence za říjen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015

pondělí 30. listopadu

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec


čtvrtek 10. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. prosince

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

pondělí 21. prosince

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 28. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad
 • souhrnné hlášení za listopad
 • výpis z evidence za listopad

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015

čtvrtek 31. prosince

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

Údaje jsou čerpány ze stránek www.mfcr.cz