Orientační ceník našich služeb
Účetnictví
1/ Vstupní poplatek (osnova, zavedení firmy do databáze) 1,000,- Kč
2/ Cena za účetní položku účetního deníku 35,- Kč/pol.
3/ Podklady, evidence DPH 300,- Kč/měs. nebo 600,- Kč/čtvrtl.
4/ Evidence DHM a DNM, odpisy 50,- Kč/ks/rok
5/ Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 500,- Kč/ks
6/ Rozvaha 500,- Kč/ks
7/ Předvaha, deník, hlavní kniha, výkaz peněžních toků 500,- Kč/ks
8/ Roční účetní závěrka s kontrolou 1,500,- Kč + 5 ,- Kč/pol.
9/ Daňové přiznání k dani z příjmů 1500,- Kč/ks
Daňová evidence
1/ Vstupní poplatek (osnova, zavedení firmy do databáze) 1,000,- Kč
2/ Řádek peněžního deníku 35,- Kč/pol.
3/ Kniha pohledávek a závazků 35,- Kč/pol.
4/ Roční účetní závěrka s kontrolou 1,500,- Kč + 5 ,- Kč/pol.
5/ Daňové přiznání k DzP, podklady pro přiznání daně z příjmů 1500,- Kč
6/ Přehled o zdravotním a sociálním pojištění 200,- Kč/přehled
7/ DPH viz. účetnictví
Mzdy
1/ Vstupní poplatek (osnova, zavedení firmy do databáze) 1,000,- Kč
2/ Výpočet mzdy za zaměstnance 350,- Kč/zam.
3/ Vstup a výstup zaměstnance 350,- Kč/zam.
4/ Přehledy o vyměřovacích základech (OSSZ,ZP) 350,- Kč/firma/měs.
5/ Roční zúčtování, výkaz odvodu daně, vyúčtování daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti vč. kontroly 350,- Kč/zam.
Ekonomické poradenství 950,-Kč/hod.
- tuzemské a zahraniční financování, ekonomická analýza, řízení likvidity firmy, kompletní příprava a zpracování podnikatelských záměrů, příprava a zpracování žádostí o úvěr, poradenství v oblasti účetnictví, daní, legislativy, investiční poradenství, marketing
Audit cena dohodou
Realitní služby cena dohodou

Další služby výše neuvedené lze vzájemně dohodnout.
Rádi Vám vyjdeme vstříc a těšíme se na naši spolupráci.